Bart Van Hee — sculpturen, installaties

Kijk om je heen, en je vindt, zonder te zoeken. Alledaagse dingen worden interessante vondsten. Deze roepen beelden op. Hun betekenis wordt versterkt in installaties.

Bart Van Hee is autodidact. Met een grote voorliefde voor de natuur observeert hij zijn omgeving: de tuin, de straat, de weiden, de velden, de Leie. Elk biotoop met zijn eigen bewoners. Vooral vogels, maar ook amfibieën en insecten inspireren Bart bij het opbouwen van installaties.

Deze installaties zetten aan om na te denken over onze relatie met de natuur. Bart schuwt de confrontatie niet en nodigt uit tot dialoog. Kunst als medium om een gesprek aan te gaan.

Terug naar overzicht